Gaza opatrunkowa wytwarzana jest w 100% z bawełny bielonej nadtlenkowo, bez użycia chloru. Proces produkcji gazy opatrunkowej zapewnia powtarzalność parametrów, gwarantuje zachowanie odpowiedniej chłonności wyrobu, a bielenie odbywa się w sposób czysty ekologicznie bez użycia chloru. Trwałość włókien uzyskuje się poprzez silny skręt przędzy. Gaza zabezpieczona jest przed pyleniem i wysnuwaniem się pojedynczych nitek z gotowego wyrobu.

   Gaza opatrunkowa wytwarzana jest w 100% z bawełny bielonej nadtlenkowo, bez użycia chloru. Proces produkcji gazy opatrunkowej zapewnia powtarzalność parametrów, gwarantuje zachowanie odpowiedniej chłonności wyrobu, a bielenie odbywa się w sposób czysty ekologicznie bez użycia chloru. Trwałość włókien uzyskuje się poprzez silny skręt przędzy. Gaza zabezpieczona jest przed pyleniem i wysnuwaniem się pojedynczych nitek z gotowego wyrobów.

Ze względu na sterylność wyróżniamy gazę:

  • wyjałowioną (sterylną) – stosowana do bezpośrednich opatrunków w ambulatoriach i na blokach operacyjnych, pakowana w papier powlekany polietylenem
  • niewyjałowioną (niesterylną) – do zastosowania jako tampon i okład, przeznaczoną do sterylizacji, pakowana w papier do materiałów medycznych

Proponujemy Państwu następujące rodzaje gazy opatrunkowej:

  • kopertowaną w wersji jałowej i niejałowej
  • niejałową w składkach